Skip to content
Home » Blog » คาสิโนเพนซิลเวเนียถูกปรับเพราะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย

คาสิโนเพนซิลเวเนียถูกปรับเพราะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย

Ruben Warren ผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino York กล่าวว่า จากการค้นหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำหรับสถานที่เล่นเกมในเพนซิลเวเนียนั้นเป็นเรื่องยาก หลังจากผลพวงของ COVID-19 Penn Entertainment ซึ่งดำเนินการใน Hollywood York เพิ่งตกลงที่จะจ่ายเงินให้รัฐมากกว่า 80,000 ดอลลาร์ ในบทลงโทษสำหรับการไม่รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ตามที่ได้รับมอบอำนาจภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาต กับคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *