Skip to content
Home » Blog » INTRALOT เซ็นสัญญาลอตเตอรี่ในไต้หวันยาวนาน 10 ปี

INTRALOT เซ็นสัญญาลอตเตอรี่ในไต้หวันยาวนาน 10 ปี

  • by

การเสี่ยงดวง ลุ้นโชค Lotto หรือ ลอตเตอรี่ได้รับความนิมยมอย่างแพร่หลาย รวมถึงในไต้หวัน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันประกวดราคา INTRALOT  ก็ได้ ตกลงเซ็นสัญญาเป็นเวลา 10 ปี ในการออกและดำเนินการจำหน่ายลอตเตอรี่

INTRALOT จับมือทำสัญญาLotto ยาวนาน 10 ปี

INTRALOT เซ็นสัญญาลอตเตอรีในไต้หวันยาวนาน 10 ปี

INTRALOT มีความยินดีที่จะประกาศว่า หลังจากที่ CTBC Bank Co. เสร็จสิ้นการประมูลราคาที่จัดขึ้นโดย CTBC Bank ในไต้หวัน บริษัท ล็อต ริช อินฟอร์เมชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของไต้หวัน ซึ่ง INTRALOT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ลงนามในสัญญาเป็นเวลา 10 ปี ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบลอตเตอรี่ของธนาคาร CTBC Bank Co.,Ltd.

ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลไต้หวันในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไต้หวัน INTRALOT เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีของ CTBC Bank Co. ในไต้หวันมาตั้งแต่ปี 2550 เมื่อ CTBC Bank Co. ได้รับใบอนุญาตออกและดำเนินการลอตเตอรี่เป็นครั้งแรก

ติดตั้ง Terminal PhotonX 5,500 ตัวทั่วไต้หวัน

โดยในส่วนของสัญญา INTRALOT จะให้บริการ CTBC Bank Co. และผู้ให้บริการลอตเตอรี่รายย่อยในเครือ Taiwan Lottery Co. (TLC) กับ LotosX Gaming Platform ซึ่งรวมถึงระบบบริหารจัดการเกมสำเร็จรูป IGMS ระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีก LotosX และ Canvas Signage Content Management System, Terminal PhotonX 5,500 ตัวที่จะติดตั้งในสถานที่ค้าปลีกทั่วไต้หวัน รวมถึงบริการบำรุงรักษาและสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของ Public Welfare Lottery

อ้างอิง : europeangaming

อ่านต่อ >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *